Een even doorwrocht als onthutsend artikel van de hand van Peter Olsthoorn op ‘Follow the Money’ onder de titel ‘Hoe het kuststadje (!) Noordwijk zucht onder vastgoedbelangen.’ “Onthutsend” niet vanwege allerlei nieuwe feiten (die waren al bekend), maar omdat al die feiten nu eens op één lange rij worden gezet.

Olsthoorn schrijft omzichtig om te vermijden dat de fiolen van toorn en rechtspraak op hem neerdalen: van corruptie is volgens hem geen sprake (het woord komt ook maar twee keer voor in zijn artikel), dus Noordwijk is nog geen Palermo aan Zee. Hij zet zaken op een rij, die  zonder al te veel suggestieve kracht het oordeel aan de lezer laten: hij schrijft over “ernstige verstoorde verhoudingen tussen politiek en bedrijfsleven” en over “gebrekkige distantie en (te) grote financiële belangen in de politieke cultuur van Noordwijk.” Olsthoorn vermeldt ook dat wethouders en gemeenteraadsleden allerlei persoonlijke banden hebben met zakenlui en ambtenaren (ambtenaren?) en dan schrijft hij: “dat is hun kracht bij het oplossen van problemen, maar kan op gespannen voet staan met het algemeen belang.”

Dat laatste is naar mijn gevoel een hele serie eufemismen op een rij. Het zou eerder andersom zijn (‘het stáát op gespannen voet met het algemeen belang en het kán een kracht vormen bij het oplossen van problemen’), maar als je Olsthoorns artikel hebt doorgelezen rest eigenlijk maar één conclusie: een zwakke gemeenteraad heeft nooit een vuist kunnen ballen en verder hebben persoonlijke banden tussen politici, ambtenaren en zakenlui alleen maar problemen opgeleverd en nooit iets opgelost en alleen daarom al (maar niet alleen daarom) staan ze op gespannen voet met het algemeen belang.