Veel ketelmuziek over de vermeende overplaatsing van Janus van het Vuurtorenplein in Noordwijk naar De Brink in Noordwijkerhout. Alleen maar omdat één of ander raadslid zulks gesuggereerd zou hebben. Dat moet bij wijze van grap zijn geweest of betrokkene moet in al zijn vertegenwoordigende verantwoordelijkheid losgezongen zijn van zijn achterban, welke dat ook moge wezen.

Je kunt het Vuurtorenplein op alle mogelijke manieren saneren en anders in richten, maar de plek van Janus is daar verankerd onder de vuurtoren. En als je dat anders wilt zien, moet je de vuurtoren ook verplaatsen naar De Brink in Noordwijkerhout, waar die dan even zielloos als zinloos zijn lichten uit zal stralen.