P1010377

Ere wie ere toekomt: wethouder Salman heeft zijn verkiezingsbelofte waargemaakt! Janus spuit weer. Na dertig jaar (30 jaar!!)  droog te hebben gestaan. En na talloze wanhopige blogs van ondergetekende, waarin voor dit eerherstel werd gepleit. Janus is niet voor niks mijn eigen kleine avatar 🙂 (de foto is van Arie, met dank!)