Het blijft maar doorgaan: na de recente KERNDOTTER nu weer de nieuwe KERNpunten en volgende maand weer de nieuwe blauw DOTTER. Het verleden wordt niet uitgewist (het heden trouwens ook niet 🙂 )