Velletje legeszegels van de gemeente Noordwijk. Leges zijn een vorm van gemeentelijke belasting. Het zijn betalingen, die aan de overheid worden gedaan, in ruil voor een door de gemeente geleverde individuele dienst. Onder leges valt onder andere het verstrekken van kopieën van overheidsstukken. Een ander woord voor leges is dan ook schrijfkosten. Het is dus een belasting of vergoeding op het verstrekken van afschriften of andere administratieve handelingen.