De Roomsch-Katholieke kerk van Noordwijk Binnen hinkte aan het einde van de 19e eeuw op twee verschillende stijlen: een deel van de kerk behoorde nog tot de oude Waterstaatskerk uit het begin van de 19e eeuw, het priesterkoor was al in neogothische vormen gegoten. Pas in 1924 maakte de neogothiek zich ook van het waterstaatsgedeelte meester