Foto uit een oude Blauwdotter, afdruk van een glasplaat van schoenmaker Jac. Krol, die neringen dreef in de Kerkstraat in Noordwijk Binnen en in de Hoofdstraat op Noordwijk Zee. De borden ter linkerzijde onthullen het volgende:

Boete van ten hoogste f 25,-  of van ten hoogste 3 dagen voor ieder die gedurende de uren dat gebaad wordt, blijft stil staan bij de heden aan zee staande badkoetsen. Uitgezonderd de geleiders en helpsters van badenden.

En daaronder:

Hoogwater 9.30 uur, Laagwater 6 uur. Wind: Zuid-Oost, 17.3 graden.