De “CoDro” in Noordwijkerhout was een Coöperatieve Drogerij van Groenten nabij Piet Gijs. De coöperatie was ontstaan in de Eerste wereldoorlog toen het met de bollenteelt niet zo lekker liep en intussen in Duitsland hele volksstammen snakten naar een beetje fatsoenlijk eten. Dat laatste gold ongetwijfeld ook voor volksstammen elders, maar de Noordwijkerhouters dachten aan de Duitsers waarschijnlijk het meest te verdienen en stuurden treinwagons vol vanaf het eigen station Piet Gijs richting het Teutoonse Rijk.

Het was naar verluidt niet een heel erg frisse coöperatie, die ‘Codro’: bloembollenboeren die dachten hun eigen weg te gaan, werden min of meer gedwongen mee te doen, van vrijwillige coöperatie was niet altijd sprake. Mais soit.

Toen het na de oorlog weer beter ging met de bloembollen hield de ‘Codro’ op te bestaan. Het hele complex werd verkocht onder toeziend oog van het kantoor De Vlaming & Backer aan het Frederiksplein in Amsterdam. Na de verkoop doken twee aannemers uit Noordwijk, die blijkbaar een belang in het geheel verworven hadden, als aasgieren op hun nieuw verworven prooi: er gingen onmiddellijk kaarten naar De Vlaming & Backer met het dringende verzoek de boel te ontruimen en af te breken. Noordwijkers hadden geen oog, laat staan respect voor een bijzonder stukje Noordwijkerhouts industrieel erfgoed. Tja.