Het is intussen het meest repro-achtige beeld dat je van Noordwijk kunt schetsen. De tekening van de badman, die lange tijd fungeerde als beeldmerk van de badplaats.