Het kaartje stamt uit 1946 en is afkomstig uit Nieder-Manderscheid in de Eifel, toen nog deel uitmakend van de Franse bezettingszone in Duitsland. De Franse zone besloeg zo ongeveer het gehele zuid-westelijke deel van Duitsland tot 1949 toen de Bondrepubliek werd opgericht en de Fransen hun kuierlatten moesten nemen.

De kaart is gericht aan uitgever J. Voorhoeve, die blijkens dit schrijven net na de oorlog weer zijn intrek had kunnen nemen in de Villa Moederzorg in de Zuid (“War es nicht kaputt?”).