In 1869 brak in de nog jonge Vereniging Flora te Noordwijk een heuse paleisrevolutie uit, niet gespeend van het nodige anti-kapitalistische besef. Men besloot om voortaan veilingen te gaan houden zónder daarvoor nog afdrachten te verlenen (tot 5%!) aan de directeuren. Het nieuws haalde zelfs de Purmerender Courant en werd daar – alsook in het Leidsch Dagblad luid aangemoedigd. Het optreden van de Noordwijkse kwekers was niet meer en niet minder een belangrijke overwinning op de weg naar vooruitgang!