De firma Jacob Hooy is gevestigd aan de Kloveniersburgwal nummer 12 in Amsterdam en is één van de oudste nog in bedrijf zijnde winkelpanden van Amsterdam. Lees op de website van deze firma wat dit bedrijf al in vroeger tijden allemaal van doen had met Noordwijk: