woens.jpg

Noordwijk kende vroeger verschillende waterlopen, waarvan er enkele nog gedeeltelijk zichtbaar zijn. Naast de Maandagsche en de Dinsdagsche Watering kende men ook de Woensdagsche Watering (alle andere dagen van de week waren niet met een watering bedacht). De Woensdagsche (blauw) ontsprong ergens ten noorden van Noordwijk en kronkelde zich een weg richting Noordwijk via de tegenwoordige Duinwetering en Weteringkade richting de hoek van Zeestraat en Lijnbaanweg. Daar was een bruggetje en van daaruit – niet meer zichtbaar, want overkluisd (??) – richting Kerkhofpad, Pickéstraat (waar alleen nog een brugleuning aan de waterloop herinnert) en Sluispad, om vandaar af weer zichtbaar verder te stromen richting de Maandagsche Watering, die zich wat verder buiten Noordwijk bevindt.

De Dinsdagsche Watering (geel) was een aftakking van de Maandagsche en kwam via het Schie Noordwijk binnen, liep aanvankelijk open, nu ook overkluisd – via de Wilhelminastraat en de Scheveningsestraat om vervolgens daar uit te monden in de Woensdagsche Watering. Hoe mooi zou het zijn als deze waterlopen weer opnieuw tot leven zouden kunnen worden gewekt

garn3.jpg