vlet1935

In de Jaren Dertig van de vorige eeuw was de plaatselijke VVV niet te beroerd om enige dynamiek in het Noordwijkse badleven aan te brengen. Men kon zich voor de somma van één gulden en 10 cents per kwartier op een plankje wagen achter een speedboot die je dan over de golven sleepte. Met een snelheid ‘niet harder dan 55 km per uur.’

eeeeee

Huis ter Duin greep de mogelijkheid graag aan voor eigen propaganda, zij het dat er daartoe enige bewerking van de foto moest plaatsvinden, teneinde ook Huis ter Duin zelve in beeld te krijgen. En men voegde er nog een andere tak van waaghalzerij aan toe: staan of lopen op het water als een volleerd Christus-figuur!

ewrrfrf

(met dank aan De Blauwdotter)