sis.jpg

Ron komt met deze ontroerende advertentie aandragen. Hoofdmeester A. Sistermans die in zijn vrije tijd lessen Frans, Duits en Engels aanbood. Het zal een hobby van hem geweest zijn, hoewel: misschien was ook geldelijk gewin een drijfveer, want de salarissen van onderwijzend personeel waren toen misschien net zo karig als tegenwoordig?

Hoe dan ook: ik zat bij hem in de zesde klas en de bollebozen onder mijn klasgenoten (waronder ook ikzelf)  kregen in een paar nagelaten uurtjes van hem les in de Franse taal. Helemaal voor niks en alleen maar omdat Sistermans de kansrijken onder ons nog een extra zetje vooruit wilde geven. Still grateful after all these years.

Overigens kende ik Sistermans alleen als “A. Sistermans”. Zijn voornaam was mij altijd onbekend, totdat niet zo lang geleden een nazaat van Sistermans het geheim verklapte: “A. Sistermans” heette voluit “André Sistermans.”