mon

Maria Montessori (1870-1952) was een Italiaanse arts en pedagoge die innovatieve bijdragen heeft geleverd aan het onderwijs, zozeer zelfs dat een hele onderwijsvorm naar haar werd genoemd: Montessori-onderwijs. Mijn kids hebben nog een blauwe maandag op de Eerste Nederlandse Montessorischool gezeten in Den Haag, zij het dat we hen er ook weer snel af haalden, omdat deze vorm van onderwijs niet aan mijn kids was besteed (of andersom).

Enfin. Veel eerder stond ik wel eens in Italië met een 100-lire biljet in mijn handen te staren naar haar portret in de wetenschap dat ze in Noordwijk begraven ligt op de RK begraafplaats aan de Gooweg.

Pas veel later kwam ik er achter waarom: ze verbleef in 1952 bij haar zoon Mario in Noordwijk aan Zee in het zgn. “Huis aan Zee” (aan de Koningin Astrid Boulevard) dat eigendom was van de familie Pierson (Mario was getrouwd met Ada Pierson). Daar kreeg ze op 8 mei een hersenbloeding waaraan zij terstond overleed.

Omdat ze al eerder te kennen had gegeven prijs te stellen op een begrafenis zonder poespas, kreeg ze in Noordwijk, in de parochiekerk Maria ter Zee haar uitvaart, waarna ze in een lijkwagen van Beuk en omgeven door Noordwijkse kraaien naar haar laatste rustplaats werd gebracht aan de Gooweg.

AK-Noordwijk-Villa-s-Duinhoeve-en-Eikenloof