alle3.jpg

Het was in mijn herinnering wel een sjiek pand, Voorstraat 77, waar de firma Alleman zijn kleermakerij en stoffenverkoop had. Hoge etalage, mooi aangekleed, voorname plek aan de Voorstraat. Mooi familiebedrijf. Na de dood van haar man werd de zaak nog een tijdje gerund door de Weduwe Alleman tot 1985, toen de zaak in andere onallemanse handen over ging.

alle1