dot

De nieuwe Blauwdotter is in aantocht. Volgende week in de bus. Vierenveertig pagina’s vol nieuwe verhalen over oude tijden. Op de voorplecht een schilderij van Pieter Barbiers uit 1813: de hoek van de tegenwoordige Wilhelminastraat en Molenstraat, met de molen “De Eendracht” en een bevroren Dinsdagsche Watering met bruggetje.  Winterse tijden.

Een abonnement op De Blauwdotter is een mooi Kerstcadeau voor alle Noordwijkers binnen- en buitengaats. Een rijk geschenk voor weinig geld:

  • Lidmaatschap Genootschap Oud Noordwijk 17,50 euro per jaar – 20,00 euro per jaar buiten Noordwijk, 25,00 euro per jaar buiten Nederland. Rabobanknummer: NL34 RABO 0101 3515 42.
  • Een abonnement op De Blauwdotter is inbegrepen bij het lidmaatschap van het Genootschap Oud Noordwijk.
  • Aanmelding lid/abonnee via een telefoontje (071- 36 178 84), een opgave bij de receptie, een briefje (Jan Kroonsplein 4, 2202 JC Noordwijk) of een e-mail met vermelding van naam en adres naar ledenadministratie@g-o-n.nl.