voort.jpg

Aangetekende brief met kinderzegels naar Bazel. Verzonden 0- 4 november 1952. Maar opmerkelijker dan dat is de afzender: ene J.C. van der Voort, woonachtig aan het Kerkhofpad 24 in Noordwijk Binnen.

Daar teken ik op mijn beurt het volgende bij aan: in mijn tijd – hoewel: in november 52 kroop ik al over de wereld rond – woonden op dat adres Bert Mulder en zijn gezin (familie!), maar het moet dus na 52 zijn geweest dat die daar zijn gaan wonen.

Van der Voort had een mooi eigen stempel overigens: niet alleen naam en adres, maar voor de zekerheid ook postgiro. Zonder IBAN en andere frivoliteiten.