sd1.jpg

De Firma De Groot uit de Douzalaarstraat (sic!) in Noordwijk Binnen kreeg eind juli 1920 het volgende verzoek uit Amsterdam:

 Mijnheer, wild (sic!) u mij svp van allen (sic!) nummers waar u over ……….. heeft 5 kilo van elk sturen (als monster).

Als de kaart al aangekomen was in de ‘Douzastraat’, was het de vraag of de ontvanger het verzoek kon ontcijferen. Ik in ieder geval niet (helemaal).