dobbbbb.jpg

De boerderij “Puik en Duin” werd bestierd door ene Arie Dobbe, over wie ik niet veel terug kan vinden. Ik zou ook niet de exacte locatie kunnen aanwijzen van de boerderij. Ik vermoed ergens langs de Duinweg, halverwege tussen Noordwijk aan Zee en de Duindamse Slag?

De naam ‘Dobbe’  komt elders nog terug: onlangs schreef ik over het bollenland van de Huisterduinse Tappenbecks: die zouden geteeld hebben ‘op het land van Dobbe.

En Albert Verwey wandelde graag vanaf zijn huis een stuk de Duinweg af: op zondag 13 juli 1902 noteert diens zwager Frederik van Eeden, die dan te Noordwijk verblijft: ‘Dobbe om met de Verwey’s.

NOTA BENE: Jaques verschaft – onder grote dankzegging – helderheid over de locatie van Puikenduin:

Dobbe’s bosje herinnert nog aan Puik en Duin. De Duinweg maakt in noordelijke richting na de boswachterij een bocht naar links. Bij de bomen rechts van de weg staat een bord met die naam: Dobbe’s bosje. Waar de weg onderaan het duin z’n weg vervolgt, bevond zich vroeger een wel (waarschijnlijk nu nog te vinden) en rechts van de weg na eerder genoemd bosje stond de boerderij. De volgende boerderij was die van Warmerdam en daar naast stond het Lappennest.