d4

Ron komt met dit vignet aandragen van de Burgerbescherming Noordwijk. Voor een antwoord op de vraag wat die burgerbescherming dan wel inhield, gaan we te rade bij de Wikipedia:

De burgerbescherming, civiele bescherming of civiele verdediging is het geheel van maatregelen om in het geval van oorlog of grootschalige rampen de burgerbevolking te beschermen tegen de gevolgen hiervan. In veel landen is of was dit de taak van een speciaal voor dit doel ingestelde dienst, die dan zelf als burgerbescherming, civiele bescherming of civiele verdediging wordt aangeduid. Het is dan een rampenbestrijdingsorganisatie die in geval van oorlog of grootschalige rampen de reguliere hulpdiensten ondersteunt bij de bestrijding van de gevolgen en de eventuele evacuatie van de burgerbevolking.

Veel van deze diensten zijn opgericht in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, toen overheden de dreiging van een kernoorlog reëel achtten, en de behoefte voelden aan een organisatie die specifiek gericht was op het bestrijden van de gevolgen van een aanval met kernwapens. Om die reden is de organisatie doorgaans verantwoordelijk voor de aanleg en instandhouding van het stelsel van waarschuwingssirenes (‘luchtalarm’) en schuilkelders.

Omdat de civiele bescherming slechts in uitzonderlijke omstandigheden in werking komt, bestaat de organisatie vaak voor het grootste deel uit vrijwilligers, of uit dienstplichtigen die hier hun vervangende dienstplicht vervullen.

Toen de nucleaire dreiging minder werd, doekten veel landen hun civiele beschermingsorganisatie op, of integreerden deze in algemene rampenbestrijdingsorganisaties.

Ik veronderstel dat de Burgerbescherming Noordwijk inmiddels ook wel zal zijn opgeheven. Vraag is dan wel: wie beschermt nu de burgerbevolking van Noordwijk? Of nog anders: wórdt de burgerbevolking van Noordwijk überhaupt nog wel beschermd in tijden van oorlog of anderszinse calamiteiten?