d1

Op JBEEN verschijnt deze grappige afbeelding van een gefotoshopte vuurtoren.