heemmerel

Volgens opgave van de Bond Heemschut zou dit vakantiehuis,  ‘De Merel’ genaamd, zich bevinden op het landgoed Nieuw Groevenbeek te Ermelo. Het zou in 1911 te Noordwijk aangekocht zijn en op het landgoed herbouwd. Hamvraag is natuurlijk: waar in Noordwijk vloog ‘deze merel’ eerder rond?