jer3

Hotel Duna maakte later deel uit van het complex Duna Deli aan het Picképlein. Maar wat zich achter dit hotel allemaal afspeelde, heb ik nooit geweten: er was een eendenvijver en een speeltuin én een dierenpark. Blijkens het poststempel op de achterzijde moet dat in 1954 nog zo geweest zijn.