nz1

In 1917 liet iemand vanuit Hotel-Pension Noordzee aan de Utrechtse agent van de Nieuwe Rotterdamsche Courant weten dattie tijdelijk even afwezig was, namelijk op vakantie in Noordwijk.

Dat deettie in 1920 weer: opnieuw vanuit Noordzee, in hetzelfde handschrift, met dezelfde boodschap. Ook het posttarief was onveranderd gebleven.