nz45.jpg

De kaart ging van Den Haag naar Noordwijk en van Noordwijk weer naar Amsterdam: de “jongejuffrouw E. Meiler” had haar verblijf bij mejuffrouw Passchier in de Hoofdstraat blijkbaar al weer verlaten.

De afzender was ene Sijtje Aafjes. Sijtje was op het moment van schrijven bijna 13 jaar oud. Ze zou in haar latere leven (1893-1972) uitgroeien tot kleuterleidster en nog meer tot illustratrice van tal van kinderboeken en dat deed ze bepaald niet onverdienstelijk:

nz88