bat1

Drie mooie kleurenfoto’s van Noordwijk, onderdeel van de voorstad Weltevreden in Batavia / Nederlandsch Indië. De naam ‘Noordwijk’ was hier afkomstig van het Fort Noordwijk, dat ooit iets ten noordoosten van het huidige Merdekaplein stond (vroeger “Koningsplein”). Waar het ‘Fort Noordwijk’ dan weer zijn naam aan ontleende?

Ter nadere duiding:

bat4