stemp12

Vanaf 1925 stelde de PTT gemeentebesturen en tentoonstellingscomité’s  in de gelegenheid om door middel van een handstempel op alle uitgaande post reclame te maken voor de betreffende gemeente of tentoonstelling. Dit stempel kwam dan in plaats van het gebruikelijke datumstempel. Deze manier van stempelen werd in een overeenkomst van maximaal een jaar vastgelegd. De gebruiksperiode kon wel telkens met een nieuw jaar worden verlengd. Er mochten zelfs veranderingen in de tekst worden aangebracht, uiteraard tegen een extra jaarlijkse vergoeding. Eind 1970 is door de PTT een eind gemaakt aan deze regeling.