w2

Op JBEEN verschijnt de leeuw, die als windvaan dient op het dak van de Villa Alida aan de Lijnbaanweg. Een leeuw te gebruiken als windvaan getuigt van weinig respect voor de ‘Koning der Dieren.’ Zo op het oog had het ook een reclame-uiting kunnen wezen voor Samsom-halfzware shag.

Naar verluidt sproot de windvaan voort uit de mythe dat er daar aan de Lijnbaanweg een heuse leeuw gehouden werd, quod non. Eeveneens naar verluidt zou de mythe zijn verspreid door de bewoners van de villa zelf, de familie De Groot.