hall

Gijsbert (Gijs) van Hall (1904 – 1977) was een Nederlandse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog, PvdA-politicus, burgemeester van Amsterdam en senator. Hij was getrouwd met de Amsterdamse uitgeversdochter Emma Nijhoff en was een telg van de Amsterdamse bankiersfamilie Van Hall. Van Hall studeerde rechten in Leiden en werd daarna ook bankier; korte tijd in Amerika en daarna in Amsterdam. Hij speelde in de oorlog met zijn broer Walraven een belangrijke rol bij de financiering van het verzet. Hierna werd hij burgemeester van Amsterdam en woordvoerder financiën van zijn fractie in de Eerste Kamer.

Zijn burgemeesterschap van Amsterdam, begonnen in 1957,  eindigde in 1966 op een enigszins ontluisterende wijze: hij wist in de roerige jaren zestig niet goed om te gaan met de gezagsproblemen die ontstonden door het optreden van Provo. Bekend uit die tijd is de leuze: “Van Hall Ten Val”, die op veel plaatsen in de stad op de muren was gekalkt. Na de rellen rond het huwelijk van prinses Beatrix en het bouwvakkersoproer in 1966 werd werd Van Hall per 1 juli 1967 ontslagen.  Van Hall gold als een regent-oude-stijl met hart voor de stad, die tamelijk afstandelijk optrad. Met name Harry Mulisch had een uitgesproken mening over van Hall: “Van Hall was als ‘de telg uit een oeroud regentengeslacht’ misschien geen slechte man, maar toch een koloniaal soort regent. Hij luisterde niet naar de demonstranten, in de plaats daarvan liet hij de demonstraties uit elkaar slaan”. Van Hall had het ongeluk de verpersoonlijking van de regent te worden, misschien niet in de eerste plaats omdat hij dat wás, maar simpelweg “omdat hij een Van Hall was” (vond hij zelf). Toen hij vertrok, heette hij ‘de laatste der regenten’ en zo is hij ook de geschiedenis ingegaan.

Gijs van Hall is nooit burgemeester van Noordwijk geweest (hoewel Noordwijk wel de nodige regenten als burgervader heeft gekend). Hij heeft er wel korte tijd gewoond: rechten studerend in Leiden en blokkend voor zijn doctoraalexamen in 1928 zocht hij de rust om te studeren in Noordwijk: in Pension Dalrust aan de Duinweg, waar hij voor enkele maanden een kamer huurde en van waar hij met de nodige regelmaat de tram naar Leiden nam, opstappend om de hoek voor de Villa Nova aan de Nieuwe Zeeweg, waar toen nog Albert Verwey met zijn gezin woonde. Het komt – kort – aan de orde in de mooie biografie die Dirk Woltrekker over Van Hall schreef.