toon1

Huis ter Duin organiseerde in de zomer van 1936 een spectaculair vliegfeest, waaraan een viertal toestellen deelnamen. Toon komt op JBEEN met een schrijven van Huis ter Duin dienaangaande aan  de Minister van Waterstaat (met medeparaaf van de Burgemeester van Noordwijk!). Daarin werd toestemming gevraagd (op 13 juli) voor het feest dat één week later (!) zou worden gehouden. De toestemming werd blijkbaar verkregen, want het Leids Dagblad deed er verslag van:

toon2

De toestellen die aan de show meededen werden in de brief van Huis ter Duin met naam en toenaam opgesomd. Van al deze vliegtuigen bestaat nog een fotootje:

phajg

De Haviland DH-86 en de F-22 Papegaai, die op weg naar Londen laag over het Noordwijkse strand scheerden, zijn ook nog te detecteren op internet:

d624;dh89;soekarno;apont