valentgoed

Ik weet niet wat voor soort nering Hendrik Valentgoed (1868-1933) dreef daar op de kop van de (toen nog lommerrijke) Hoofdstraat. Op de ongeëvenaarde site van Hans Montanus staat hij te boek als ‘winkelier.’ Zijn zoon, eveneens Hendrik genaamd (* 1898), werd commies bij de belastingen en trouwde met een dochter van Willem de Witt. Deze laatste staat bij Montanus te boek als bouwknecht, broodbakker en bokkingroker. Hoop dat deze het broodbakken en bokkingroken een beetje uit elkaar kon houden.

Hieronder nog een foto van De Punt, toen Gerard Duyster hier nog een drogisterij runde. Duyster was ook de man die Henk Jesse de opdracht gaf voor de bouw van dit even markante als monumentale gebouw. Er stonden nog geen bomen in de Hoofdstraat:

du1.jpg