god2

In 1921 stuurde iemand vanuit Noordwijk een kaartje naar de firma Goddens & Son in Canterbury/Kent in Engeland. Wie dat was weten we niet en we weten ook niet waarover het allemaal ging. Maar als je een beetje googelt op “Goddens & Son” kom je er achter dat het een internationaal verhuisbedrijf betrof dat gevestigd was in canterbury en daar ook een opslagplaats beheerde van goederen. Vermoedelijk ging het dus om iemand die vanuit Engeland verhuisd was naar Noordwijk of erger: iemand die vanuit Noordwijk verhuisde naar Engeland. Allemaal nog ver vóór enigerlei vorm van brexit-or-whatsoever.

god1