sssss

Uitsnede van de kadastrale kaart  van Noordwijk Binnen, opgemaakt tussen 1811 en 1832.