voorstraat 56.jpg

Aan de Voorstraat in Noordwijk staan in ieder geval twee huizen (de nrs. 47 en 56) die een zekere verwantschap ,met elkaar vertonen, al is het slechts omdat ze beiden zijn gebouwd door waarschijnlijk dezelfde architect, J.G. van Parijs. Maar ook kwa hoofdvorm, indeling, bouwstijl en detaillering van de voorgevel komen veel van dezelfde elementen terug. De panden stammen uit de jaren 1870/1872. Aan het pand Voorstraat 56 zijn in 1927 zijn in 1927 een bijkeuken en een serre toegevoegd van de hand van de Noordwijkse architect Th. Overmeer, zoon van de aannemer Overmeer, die tekende voor de bouw van het Noordwijkse raadhuis (Bron: monumenten.nl)