sss.jpg

De boeken van Herman van Amsterdam, waarin hij terugblikt op de Jaren Vijftig, Zestig en Zeventig in Noordwijk zijn een goudmijntje voor geschiedvorsers zoals ik. Dit is de editie over de Jaren Zestig met op de voorplecht het bericht dat Noordwijk werd aangesloten op het aardgasnet. Dat was in december 1966. De foto er boven van het Beeklaankwartier in aanbouw is een jaar of twee eerder genomen. Daarop zijn rechtsboven nog de gashouders te zien van de lokale gasfabriek, die na aansluiting op het aardgasnet prompt overbodig werden.

In perspectief moeten we overigens al weer gaan uitkijken naar de afsluiting van het aardgasnet, maar hoe lang dat nog gaat duren…..