circuit.jpg

Ik heb er wel eens eerder een blogje aan gewijd en in De Blauwdotter was het verhaal nog uitgebreider (Blauwdotter nr. 175, Herfst 2015). Nu besteedde TV West er ook even aandacht aan. Een type kort-door-de-bocht-verhaal, dat weer wel (maar goed, daar maak ik mezelf ook wel eens schuldig aan).

Omineus is wel dat het Haagse TV West voorbij gaat aan het feit dat Co Brandes – Hagenaar Aller Architecten – zich meer dan intensief met het ontwerp van de baan (en de omgeving ervan)  heeft beziggehouden.

Een tekening van het circuit zijn hand, mooi ingekleurd en zo ongeveer 2 bij 5 meter (!)groot, ligt opgeslagen in de kerkers van het IJspaleis aan het Spui in Den Haag. Een weergave ervan was ook in eerdergenoemde Blauwdotter opgenomen.