coepel

Een mooi beeld van de afgraving van de Coepelduinen, eind Jaren Twintig van de vorige eeuw, schat ik zo in (de toren van de RK Jeroenskerk spiest al hoog de hemelen in en die is van 1924). Maar de hamvraag is natuurlijk: wie was de schilder die dit beeld voor de eeuwigheid heeft vastgelegd? Ik weet het niet.

Ik krijg vrijwel per ommegaande een uitgebreid antwoord op mijn vraag (veel dank aan Jaques!):

Dit werk is geschilderd door Lucas Verkoren (10.05.1888 – 19.12.1955). Hij werd geboren, heeft gewoond en gewerkt in Leiden en overleed in Schoorl. Z’n laatste levensjaren bracht hij door in Groet (N.H.). Hij was o.a. directeur van distilleerderij De Fransche Kroon en ontwikkelde zich als amateurschilder van de kunstenaarsvereniging De Kunst om de Kunst tot een niet onverdienstelijke schilder en zou in de dertiger jaren als ‘magisch realist’ lovende kritieken krijgen en werd daarbij omschreven als de Leidse Dick Ket. Met zijn kunstvrienden Arend Jan van Driesten, Karel de Boer, Chris en Laurent van der Windt, Jan Roelandse en Alex Rosemeier maakte hij vaak lange tochten door het Zuid-Hollandse landschap. Afgraving bij de Coepelduinen is waarschijnlijk bij één van die tochten gemaakt. Het oeuvre dat hij naliet, is niet omvangrijk en telt naar schatting 75 schilderijen en enkele tientallen tekeningen, litho’s, etsen en houtsneden. Verkoren is jarenlang voorzitter geweest van de Leidse Kunstenaarsvereniging Ars Aemula Natureae.