6D6B4AD7-AA0A-486F-B154-E9ED291D5C7B

DJ komt op JBEEN met deze prachtige foto aandragen. Met een even mysterieus als ontroerend bijschrift: “Komaan, we redden het wel….”