bode

Ik heb in het verleden bijgaande fotoos verzameld van Noordwijkse bodediensten (met dank aan degenen die aanvullende materialen leverden). Op de foto(‘s) van bovenaf met de klok mee de bodediensten van C.J. Duijndam (2x), J. Verhoeven, F. van der Haak, wederom J. Verhoeven (2x) ,  A.J. Gordijn en G. Plug.

Er waren nog meer bodediensten (‘DHL’s’ avant la lettre), zoals Koeleman, Bulk en Zaal. Genoemd werden ook nog De Ijssel (die ik niet ken) en Kooimans (die er volgens mij een transportbedrijf op na hield, geen bodedienst). Enfin. Wie nog aanvullende plaatjes heeft (en ook nog andere namen: ik houd me aanbevolen).