berg3

De door President Franklin Roosevelt gesigneerde foto van hemzelve werd door hem opgedragen aan ene G. Kerkhoven. De foto wordt ter veiling op internet aangeboden en er gaat in het bijschrift een intrigerend onderdeel schuil:

A beautiful photo by Harris & Ewing of a resolute President Franklin Delano Roosevelt with his personal signature and a handwritten dedication to Mr. G.Kerkhoven, probably from The Netherlands. The photo was acquired some twenty years ago in the seaside village of Noordwijk at Sea, a Dutch coastal military base from which during WWII secret landings were organized to and from the United Kingdom and The United States of America. Photo carries the indenture of Harris & Ewing in the left lower corner as well as their handwritten studio signature. Photo is framed and comes with a loose back stand.

Ik kan niet zo gauw een relevante ‘G. Kerkhoven’ opsporen, behalve dan één die leefde van 1891 tot 1946. Deze G. Kerkhoven stierf in Medan op Sumatra in Nederlandsch-Indië en werd daar begraven. Maar hoe Kerkhoven aan een gesigneerde foto van de Amerikaanse President kwam en waarom is mij niet duidelijk.  Noch weet ik wie G. Kerkhoven precies was. En tenslotte: ik weet al helemaal geen antwoord op de vraag waarom deze foto ooit in Noordwijk verzeild is geraakt. Misschien dat die ‘secret landings’ er mee te maken hadden. Engelandvaarder?