emy

Dit schilderij van Emy von Briesen werd in 2016 voor de armzalige prijs van € 99 verkocht aan een onbekende koper. Ik noem de prijs ‘armzalig’, niet omdat Emy von Briesen nu zo’n briljant kunstenares was, maar omdat het hier om een beeld gaat van Noordwijk Binnen en omdat Emy in die tijd al in Noordwijk was neergestreken. Dat het schilderij te koop stond was mij ontgaan. Op een prijs van € 99 had ik graag meegeboden. Dat het schilderij wel een schoonmaakbeurt kon gebruiken, had ik graag op de koop toe genomen.