Na WO I heersten chaos en ongemak in Duitsland op vele fronten. Gevolg: veel arbeidsmigranten en vluchtelingen die naar Nederland togen. Velen – vooral Duitse kamermeisjes en dienstbodes – kwamen naar Noordwijk waar men wel werk had in de toeristenbusiness. Alle vreemdelingen moesten en zouden  – ook al was men er maar voor één dag – een door de lokale politie afgegeven persoonsbewijs hebben mét pasfoto.Maar er waren ook andere vreemdelingen, die naar Noordwijk kwamen (of er al waren). Onder hen: Leo Klein von Diepold, schilder, die in 1900 naar Noordwijk kwam, er in 1906 trouwde met Ilse Tappenbeck en er in 1919 weer van haar scheidde. Hij vertrok in 1921 naar Duitsland (en kwam daarna nog af en toe terug).In 1920 woonde hij dus al langere tijd in Noordwijk. Maar toch moest hij op 12 mei 1920 met een pasfoto op een holletje naar het politiebureau om alsnog een persoonsbewijs te laten maken.