Als we heel vroeger naar Haarlem gingen, gingen we met de bus. Opstappen op de hoek, in de IJmuiderstraat. Als je lang genoeg gewacht had, kwam er dan zo’n pracht van een bus aanrollen van Zee.

Ik zou nog wel eens met de Blauwe Tram van Noordwijk naar Leiden willen rijden.

En net zo lief met deze Crossley-bus van de NZHVM – de Noord- en Zuid Hollandsche Vervoers Maatschappij – van Noordwijk naar Haarlem.

Maar ja.