Beste Nico! Ik kan niet nalaten U mijn deelneming te betuigen met de moeilijkheden die gij in betrekking tot Uw gezondheid ervaren hebt in dezen zomer. Met den blik op den ……………… bergen rondom ………. die Gij ook beklommen hebt , roep ik U uit de verte toe: houd moed mijn vriend, Gods trouw (troon?) is als de hooge bergen, onwankelbaar en ten hemel rijzend. Hartelijk hoop ik dat als Gij dezen ontvangt, alles zich gunstiger moge hebben geschikt. Mej. Alphen doet u haar toegenegen groeten, terwijl ik u den hand druk als uw liefh. Vriend, J.H. Gunning (Grossgmain, 27 augustus 1891)

De kaart ging op 27 augustus 1891 vanuit het Oostenrijkse plaatsje Grossgmain (ten zuidoosten van Salzburg) naar Noordwijk, naar Nicolaas Adriani (1865-1926), die daar zou verblijven. Waar precies in Noordwijk moesten ze bij de post maar uitzoeken. De afzender was J.H. Gunning, een oom van Nicolaas, die een bijzondere rol in dienst leven innam.

dr_nicolaus_adriani

Nicolaas Adriani was zwak van gestel. TBC in zijn jonge jaren had zijn gezondheid ondermijnd, zo ongeveer voor de rest van zijn leven. Om hem in staat te stellen toch een fatsoenlijke opleiding te volgen kwam hij in huis bij zijn oom J.H. Gunning jr., die predikant was in Den Haag. Toen Gunning hoogleraar werd in Amsterdam verhuisde Nicolaas met het hele gezin-Gunning mee naar de hoofdstad.

In 1886 ging Adriani theologie studeren in Utrecht en vervolgens Indonesische taal- en letterkunde in Leiden met een stevige beurs van het Nederlands Bijbelgenootschap. De bedoeling was dat hij na zijn studie als bijbelvertaler in Indië ging werken. Geestelijk ontwikkelde hij zich onder invloed van de Russische Graaf Korff, die al eerder ook evangeliserend bezig ws geweest aan het tsaristische hof in Rusland. De ontmoeting met Korff vond plaats in Noordwijk, wellicht in hetzelfde jaar, als waarin Adriani bovenstaand kaartje van zijn oom ontving.

8a9294ff732d3117325663cbbea33326

In 1894 zou Adriani vertrekken naar Indonesië, getrouwd en al met de dochter van J.H. Gunning, zijn nichtje Maria. Hij verrichtte met name op Sulawesi goede werken, waaronder het vertalen van bijbelteksten in plaatselijke dialecten. In 1914 was hij even terug in Nederland vanwege gezondheidsklachten, maar in 1919 waren hij en zijn vrouw weer terug. Ze verhuisden naar Java in 1926, waar hij echter snel zou overlijden als gevolg van een longontsteking. Zijn oom, J.H. Gunning jr had al in 1905 de geest gegeven. Maria Adriani-Gunning stierf in 1939.

Grappig: zo’n briefkaartje tegenkomen op een ordinaire verkoopsite op internet en daarachter vandaan een heel verhaal te voorschijn trekken 🙂

( informatie ontleend aan: Peter Bak, voor Protestant.nl, 2 april 2009 )