Max Klein von Diepold (1873-1949) was net als zijn broer Leo een Duitse schilder, in zijn geval vooral van landschappen en dieren. Hij moet wel eens bij zijn broer Leo op bezoek zijn geweest in Noordwijk, want daar (naar alle waarschijnlijkheid) schilderde hij dit strandgezicht dat door Ron uit de krochten van het internet naar boven is gehaald.