annietruusbert

John komt met deze foto aandragen op JBEEN. Ik had van deze kwasi-Volendammers geen notie genomen, ware het niet dat ik door famielje geattendeerd wordt op het feit dat er famielje tussen huist. Mijn ome Bert (1), mijn tante Ans (2) en mijn tante Truus (3) zijn zelfs en bij nader inzien en zoveel jaar later nog steeds herkenbaar. Voor de zekerheid heb ik ze op de foto nog maar even ‘gemerkt.’ Hoe ze daar in godesnaam in die rare kleren in dat gezelschap terecht zijn gekomen is mij een raadsel van de bovenste plank.  Maar toch.