water.jpg

De foto duikt op op marktplaats en betreft blijkbaar een wervend reclamebeeld voor “Hollandia-Bronwater.” Het Palace Hotel in Noordwijk gaf er graag zijn medewerking aan, het bronwater werd er waarschijnlijk ook volop geschonken. Maar Hollandia Bronwater is nooit een groot succes beschoren geweest. Het kende een vreemde geschiedenis:

Het watertje werd in 1883 ontdekt aan de IJweg in Vijfhuizen/Haarlemmermeer (vlak naast de huidige Polderbaan van Schiphol). Het water kwam uit de bron bij de boerderij D’Yserinck van de weduwe Tromp en het bleek een geneeskrachtige werking te hebben, terwijl het nog smakelijk was op de koop toe. In Haarlem werd prompt, op de plaats waar nu het Sportfondsenbad staat, in 1895 een soort “Kurhaus” neergezet, nadat van de bron naar het “Kurhaus” een ijzeren pijpleiding was gelegd. Helaas werd het “kuren” geen succes.

Het bronwater werd na toevoeging van een fikse dosis koolzuur verder geëxploiteerd als Hollandia Bronwater. Aanvankelijk ging het daarmee nog wel de goede kant op: het water werd geschonken in de horeca, in de restauratierijtuigen van de NS, op passagiersschepen en in de oorlog werd het zelfs als ‘versterkend middel’ geleverd aan concentratiekamp-Vught! Na de oorlog ging dat nog even door, maar de concurrentie met buitenlands bronwater was niet vol te houden. In vergelijking daarmee deed de sterke ijzersmaak in het Hollandia Bronwater de hele onderneming de das om. De tent ging in 1960 failliet, maar werd nog wel overgenomen door de Amstel Brouwerij. In het koopcontract kwam echter te staan dat er uit de bron in de Haarlemmermeer geen druppel water meer omhoog mocht worden gepompt.

Het commerciële succes van Hollandi Bronwater kwam zo aan zijn einde. Dit ondanks de wervende reclameteksten die werden gebezigd (“Hollandia BRONwater is een zuiver natuurprodukt uit de bekende Hollandia-BRON bij Haarlem. Hollandia -BRONwater geeft eetlust, bevordert een goede spijsvertering en bestrijdt N.O.M, (naoorlogse moeheid). Overal verkrijgbaar!”) . En ondanks dus ook die reclamefoto voor het Palace Hotel in Noordwijk.

Die belettering op het Palace Hotel is erg mooi.