nz2

Het logo van Hotel Noordzee veranderde in de loop der jaren niet wezenlijk, maar toch een beetje. De meeuw (ook wel ‘Kattukse Duif’ genaamd) kreeg na een ‘blauwe periode’ zijn natuurlijke witte kleur terug.